Vesna Gagić
Godišnjice srpskih velikana umetnosti

Monografska studija Godišnjice srpskih velikana umetnosti nastala je kao rezultat realizacije istoimenog projekta u organizaciji Fakulteta umetnosti u Nišu u 2015. godini.

Studija je sadržajno i koncepcijski istovetna strukturi samog projekta i oslonjena je na tri osnovne celine kao opise aktivnosti i faze projekta. Svaki deo predstavlјa zaokruženu celinu koja ima svoju početnu ideju, realizatore i učesnike.

Tako se najpre prati koncertna aktivnost, zatim izložbena i na kraju sledi naučni pogled na stvaralaštvo i rad srpskih velikana umetnosti, kompozitora Isidora Bajića i Kornelija Stankovića, kao i slikarke Nadežde Petrović.

Četvrti deo studije predstavlјa selektivnu bibliogafiju pomenutih umetnika te se može odrediti i kao svojevrsni bibliografski prikaz njihovog stvaralaštva manjeg obima. Izrada bibliografije utemelјena je na ideji da se predstavlјanjem bibliografskih jedinica tri umetnika ukaže na publikacije i izvore o njima, da se doprinese kulturi sećanja na značajne velikane, te da posluži kao izvor budućim istraživačima, odnosno bibliografima, u izradi novih bibliografija.

Kroz samu monografiju, kao i izložbene panoe koji su prikazani, date su reprodukcije originalnih slika i fotografija, koje su dovijene uz saglasnost o autorskim pravima Narodnog muzeja u Beogradu i Umetničke galerija „Nadežda Petrović“ iz Čačka.

 

Projekat je realizovan u toku 2015. godine uz saradnju i partnerstvo Centra za naučnoistraživački rad SANU Univerziteta u Nišu, Galerije Univerziteta u Nišu i Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ u Nišu. Projekat je podržala Opština Medijana, a cilј projekata je obuhvatao obeležavanje godišnjica tri značajna srpska umentika: kompozitora Isidora Bajicća, Kornelija Stankovicća i slikarke Nadežde Petrović. Pored koncertne i izložbene aktivnosti, organizovana je i naučna tribina, gde je od strane eminentnih stručnjaka iz oblasti, predstavlјeno stvaralaštvo ova tri značajna srpska umetnika. Jedan od rezultata projekta je i izdanje monografske studije, koja prati sve aktivnosti na projektu,Godišnjice srpskih velikana umetnosti, autora Vesne Gagić u izdanju Fakulteta umetnosti.

 

Ovo izdanje možete naći u Skriptarnici-knjižari Fakulteta umetnosti, ul. Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš.

Promocija monografske studije “Godišnjice srpskih velikana umetnosti” u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu, održana je u utorak 28. februara 2017. godine sa početkom u 13 sati u sali broj 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na promociji su govorili dr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra, Vesna Gagić, rukovodilac projekta i priređivac monografske studije, kao i recenzenti dr Miomira Đurđanović i dr Vesna Crnogorac. Na promociji nastupili su pijanista Aleksandar Serdar koji je izveo kompoziciju Kornelija Stankovića “Što se bore misli moje” i Hor Fakulteta umetnosti u Nišu pod vođstvom dirigenta mr Ivane Mirović.