Vesna Gagić
Sećanje na Paju Jovanovića i Konstantina Babića: katalog biografske izložbe i bibliografije radova

Odobrenim projektom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Bibliografska i izložbena monografska prezentacija srpskih umetnika – Konstantina Babića i Paje Jovanovića, u okviru bibliotečko-informacione delatnosti, za 2020. godinu, realizovano je izdanje monografije Sećanje na Paju Jovanovića i Konstantina Babića: katalog biografske izložbe i bibliografije radova, autora Vesne Gagić.  Izdanje je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, gde je sam prevod na engleski jezik Ministarstvo odobrilo kroz sam projekat. Monografija prati realizovanu izložbenu u koncertnu aktivnost u organizaciji  Biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu u toku  2017. godine. Sama monografija pored izložbenih kataloga, sadrži stručne radove poznavalaca života i dela srpskih umetnika, kao i bibliografije radova o njima.