Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, sa Ogrankom SANU u Nišu, organizuje jubilarni deseti u nizu BALKAN ART FORUM (BARTF) – nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem sa temom Umetnost i kultura danas: interakcija. U godini jubileja, problemski okvir posvećen je slojevitom fenomenu interakcije na polju kulture i umetničkog stvaralaštva, posebno kada je reč o difuziji i recepciji umetničkih dela i obrazovanja ukusa.

Svečano otvaranje naučnog skupa biće održano u Velikoj sali Univerziteta u Nišu, u petak 7. oktobra 2022. godine, sa početkom u 12 sati. Na otvaranju skupa prisutnima će se obratiti prof. dr Vesna Lopičić, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu, dopisni član SANU prof. dr Vlada Veljković, predsednik Komisije za rukovođenje radom Ogranka SANU u Nišu i prof. dr um. Milena Injac, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu.

Plenarna predavanja, nakon otvaranja skupa, održaće dr Barbara Vujanović, muzejska savetnica „Ateljea Meštrović“ u Zagrebu, na temu „Suvremene umjetničke intervencije u stalnim postavima – primjer Muzeja Ivana Meštrovića“ i dr Marta Vukotić Lazar, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, na temu „Zajedničke izložbe slikara Petra Dobrovića i arhitekte Nikole Dobrovića (1925–1934) i njihov značaj za stvaralaštvo Nikole Dobrovića“.

            U okviru umetničkog programa ovogodišnjeg Balkan Art Foruma, svoje stvaralačke opuse predstaviće David Mastikosa, viši asistent Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci (Katedra za muzičku teoriju i kompoziciju) i Vladimir Ranković, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (Katedra za grafički dizajn). Predstavljanje opusa održaće se u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu, u subotu 8. oktobra od 11 sati.

            Naučni deo skupa koncipiran je u tri sesije koje se će održati 7. i 8. oktobra 2022. godine. Detaljne informacije i program naučnog skupa možete naći na sajtu Fakulteta umetnosti u Nišu. (link)

Comments are closed.