Nikola Milanov, student Master akademskih studija i Jelena Simić, bivša studentkinja na Departmanu likovnih umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu, sada na Doktorskim umetničkim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, realizuju zajedničku izložbu u Galeriji “Art55” u Nišu.
Postavku čine crteži, kolaži, grafike i objekti koji oslikavaju dva različita poetička pristupa. Iako ukazuje na interesovanja autora za univerzalne teme, odnos između ovih izraza otkriva i osnažuje individualne umetničke stavove i koncepte, otvara prostor za inovacije i drugačija tumačenja određenih pitanja.
Izložba traje od 6. do 17. februara 2024. godine.

Comments are closed.