Dr Katarina Tomašević, naučni savetnik, direktor Muzikološkog instituta SANU, održaće predavanje na temu „Koštana Borisava Stankovića i gradske pesme Vranja u solo pesmama i muzičkoj drami Petra Konjovića“. Predavanje se realizuje u okviru projekta O-10-17 Muzičko nasleđe jugoistočne Srbije, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa (koordinator projekta: dopisni član SANU Jelena Jovanović, rukovodilac projekta: prof. dr Danijela Zdravić Mihailović).

Predavanje će biti održano u utorak, 27. februara 2024. godine, od 12 sati, u Ogranku SANU u Nišu, Univerzitetski trg 2 (Multimedijalna sala Univerziteta u Nišu, broj 8).

Comments are closed.