Dr Danijela Zdravić Mihailović, vanredni profesor, po treći put je imenovana za urednika naučnog časopisa FACTA UNIVERSITATIS ‒ VISUAL ARTS AND MUSIC, u izdanju Univerziteta u Nišu. Po oceni Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija časopis pripada kategoriji istaknutih nacionalnih časopisa (M52) u 2023. godini.

Comments are closed.