Na trinaestoj po redu Evropskoj noći istraživača u Srbiji, Fakultet umetnosti u Nišu predstaviće se publici sa postavkom pod nazivom Sinestezija – fenomen promene čulne percepcije.

Projekat je koncipiran na ideji vizualizacije zvuka uz pomoć određenog softvera, pri čemu svaki izvedeni ton -zvuk poseduje određeni vizuelni kvalitet, a (klasično) muzičko delo dobija novo „mainstream“ ruho – poput koncerta DJ zvezda. Publika ima priliku da, osim pasivnog slušanja – gledanja koncerta, učestvuje – tako što će dodavanjem različitih zvučnih efekata uticati na izgled krajnjeg vizuala (aplauz, smeh, vrisak, razgovor, šuškanje materijalima…). Rezultat je novo umetničko delo kreirano iz audio – vizuelnog dela koje publika, svojim prisustvom, menja.

Cilj projekta je da proširi znanje publike ka novim pristupima u izvođačkoj muzičkoj-vizuelnoj umetnosti, ali i da podstakne izvođače klasične muzike i vizuelne umetnike na saradnju koja može rezultirati „sinestetskim“ doživljajem umetnosti.

Autori postavke su vanr. prof. Sanja Dević, vanr. prof. Katarina Simonović Ivanković, asistent dr Jefimija Stoičić i studenti Marta Pejčić, Jovana Milojević, Milana Andrašević i Nikola Stamenković

Manifestacija će se održati 30. septembra od 16 do 22 časa u holu tržnog centra Delta Planet Niš.

Projekte Evropske noći istraživača u Republici Srbiji (ReFocuS Art i ScienceSCool) finansira Evropska komisija u okviru programa Marija Sklodovska-Kiri

Comments are closed.