FOTO

Sećanje na Konstantina Babića i Paju Jovanovića

Multimedijalna izložba i koncert pod nazivom “Sećanje na Konstantina Babića i Paju Jovanovića” povodom 90. godina rođenja muzičkog umetnika Konstantina Babića i 60. godina od smrti slikara Paje Jovanovića održani su u četvrtak 14. decembra 2017. godine u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Biblioteka Fakulteta umetnosti u Nišu, u okviru svoje informativne, edukativne i izdavačke delatnosti pripremom i istraživanjem arhivske građe organizovala je biografsku izložbu o srpskim umetnicima ali i katalog-bibliografiju dvojice velikana umetnosti. Kao duhovna, kulturna i materijalna tradicija biografska izložba i bibliografski prikazi predstavlјaju sistematizovani i kompletno obrađen umetnički, naučni, pedagoški i publikovani rad ovih vrsnih stvaraoca iz Srbije. Bio-bibliografskom obradom formiran je jedinstven izvor informisanja, iz čijih podataka kao izvora, su trajno zabeležena pisana i umetnička reč kao i manifestacije, umetniki i naučni radovi koji govore o ovi umetnicima. Takođe, kao značajna tačka realizacije projekta jeste koncertna aktivnost Fakulteta umetnosti, pri čemu su nastavnici i saradnici Fakulteta priredili izvođenje kompozicija Konstantina Babića, za koja Fakultet ima dobijena autorska prava još za života slavnog kompozitora.

Izložba “PX >> VE” radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti u Galeriji NKC

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti “PX >> VE” otvorena je u Galeriji NKC-a, u petak, 12. decembra 2017. godine. Predstavili su se studenti treće godine osnovnih studija. Mentori: Anita Milić, docent i Milјana Radenković, asistent “Studenti Fakulteta umetnosti sa Departmana za Grafički dizajn, još jednom potvrđuju svoj kvalitet, predstavlјajući se sada publici samostalno kao treća godina osnovnih studija i to svojim prvim zadatkom na predmetu Grafičke komunikacije. Suština njihovog zadatka je kako od rasterske slike (bitmape) možemo izdvojiti bitno i dati joj novu primenlјivu formu. Dok studenti kreiraju stilizovanu viziju sveta oko nas, oni usavršavaju svoje veštine i kreativne kapacitete, ali i uče kako vektorske slike funkcionišu nezavisno od rezolucije slike. Stvoreni raznorodni vizuelni svetovi obećavaju generaciju studenata koji su spremni da u bližoj budućnosti samostalno i profesionalno pristupe problematici grafičkog dizajna i oblasti grafičkih komunikacija.” doc. Anita Milić

Manifestacije povodom 15 godina postojanja i rada Fakulteta umetnosti u Nišu

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu proslavlјa značajan jubilej – 15 godina postojanja i rada. Svečana akademija tim povodom održana je u petak 01. decembra 2017. godine sa početkom u 12 časova u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Pored centralne proslave organizovan je niz drugih manifestacija.

Radionica dirigenta Fernanda Gil Estrade na Fakultetu umetnosti u Nišu

Kompozitor iz Ekvadora Fernando Gil Estrada, održao je radionicu na temu “Horska muzika latinske Amerike” na Fakultetu umetnosti u Nišu 17. i 18. novembra 2017. godine. Na radionici u kojoj učestvuje Hor Fakulteta umetnosti upoznali su se sa stilistikom i načinima interpretacije različitih autora Latinske Amerike.

Predavanja prof. Emmanouila St. Giannopoulosa na Fakultetu umetnosti

U okviru Erasmus + projekta prof. Emmanouil St. Giannopoulos iz Soluna, Grčka održao je dva predavanja na Fakultetu umetnosti u Nišu, u prostorijama Departmana za likovne umetnosti. Prvo predavanje na temu “Vizantijska i post-vizantijska pravoslavna pesma: veliki kompozitori i značajne kompozicije” održao je u utorak 07. novembra 2017. godine dok je predavanje na temu “Pravoslavna crkvena muzika: teorija, notacija, izvođenje” izložio u petak 10. novembra 2017. godine. Osnovni elementi savremene teorije vizantijske muzike, funkcija njene notacije, različiti muzički žanrovi, osam modaliteta crkvene muzike, modulacije.

Izložba radova studenata Departmana za primenjene umetnosti “STOP 2″ u Ćupriji

Izložba radova studenata sa Departmana za primenjene umetnosti "STOP 2" otvorena je u Muzeju "Horeum Margi - Ravno" u Ćupriji, u petak, 08. decembra 2017. godine. Izloženi radovi realizovani u okviru predmeta Grafičke komunikacije nastavak su vizuelne retorike (izložba STOP - ŽIVOT) vođene idejom da se javnosti predoče globalni problemi u kojima se neke životinjske vrste nalaze. Mentori: Anita Milić, docent i Milјana Radenković, asistent. "Izložba STOP 2 nastavak je vizuelne retorike (izložba STOP - ŽIVOT) vođene idejom da se javnosti predoče globalni problemi u kojima se neke životinjske vrste nalaze. Na zahtev da se liše nepoželјne narativnosti i piktografski izraze, studentima je bilo od pomoći da grafičkom strukturom razotkriju istinu pomenutog problema i pokrenu borbu za očuvanjem životne sredine, da podignu svest o tome na kom nivou se vrši nasilјe nad životinjama i eksploatacija određenih životinjskih vrsta, i nadasve, da suzbiju posledice. Činjenica je da su žrtve neretko bespomoćne životinje, zato STOP nasilјu nad životinjama!"

Predavanja prof. Nikosa Efthimiadisa na Fakultetu umetnosti u Nišu

Prof. Nikos Efthimiadis, dirigent iz Grčke, održao je predavanja po pozivu sa temom "INTERPRETATION OF ITALIAN RENAISSANSE MUSIC"(MONTEVERDI-MARENZIO-GABRIELLI-SCANDELLO-PALESTRINA e.t.c)" u periodu od 27. do 29. oktobra 2017. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Promocija monografije dr Srđana Markovića “Katarina Radojlović” na Univerzitetu u Nišu

Promocija monografije "Katarina Radojlović" autora dr Srđana Markovića u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu, održana je 27. oktobra 2017. godine u Velikoj sali Univerziteta u Nišu. Na promociji su govorili autor dr Srđan Marković, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, dr Slobodan Radojković, vanr. prof. Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu i Milica Todorović, istoričar umetnosti, umetnički direktor galerije savremene umetnosti u Nišu.

Izložba mr Anice Radošević Babić u Koncertno-izložbenom prostoru FU

Svečano otvaranje izložbe crteža, grafičkih matrica i slika mr Anice Radošević Babić, redovnog profesora grafike na Departmanu likovnih umetnosti Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, održano je 24. oktobra 2017. godine u 20 časova u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu.

Projekat "Unapređenje izvođačkih sposobnosti mladih muzičara"

Fakultet umetnosti u Nišu u okviru projekta "Unapređenje izvođačkih sposobnosti mladih muzičara" organizova je Majstorski kurs za klavir i predavanje "Prevazilaženje treme na javnim nastupima i studijskim snimanjima" pijanistkinje Maje Rajković, redovnog profesor na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu, u ponedelјak 09. oktobra 2017. godine i Majstorski kurs muzičke produkcije i predavanje profesora Đorđa Petrovića, vanrednog profesora i šefa Tonskog studija Fakulteta Muzičke Umetnosti u Beogradu, u sredu 11. oktobra 2017. godine. Nakon toga su polaznici oba kursa učestvovala u studijskom snimanju diskografskog izdanja i koncertnoj romociji i izvođenju snimlјenih materijala.

V Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem BARTF 2017

Peti nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017 održan je 06. i 07. oktobra 2017. godine u Nišu. Svečano otvaranje skupa bilo je 06. oktobra 2017. godine sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Univerziteta u Nišu na kome su plenarna predavanja održali Dr Alexandr V. Shunkov, rektor Kemerovskog državnog univerziteta iz Rusije i mr Nickos Harizanos, kompozitor iz Atine, Grčka. Nakon toga naučni skup se odvijao kroz nekoliko sesija na Fakultetu umetnosti u Nišu. U okviru umetničkog programa foruma svoje stvaralačke opuse predstavili su prof. dr Ivan Brklјačić, kompozitor (Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu) i mr Nikos Harizanos, kompozitor (Atina, Grčka)u petak, 06. oktobra 2017. godine u Koncertno - izložbenom prostoru FU.

Intenzivni Majstorski kurs za flautu – Dejan Gavrić

Fakultet umetnosti u Nišu 12, 13. i 14. oktobra 2017. godine organizovao je intenzivni Majstorski kurs za flautu Dejana Gavrića, redovnog profesora Visoke škole za muziku Univerziteta “Johanes Gutenberg” u Majncu (Nemačka). Na kraju majstorskog kursa učesnici su nastupili na završnom koncertu. Klavirski saradnik: Nikola Cvetković, umetnički saradnik

Izložba „Master 2017“ studenata Master studija sa Departmana za primenjene umetnosti

Svečano otvaranje izložbe „MASTER 2017“, studenata Master akademskih studija sa Departmana za primenjene umetnosti, održano je 12. jula 2017. godine u 20 sati u Paviljonu u Tvrđavi. Izložba je trajala do 18. jula 2017. godine. \"Šestoro studenata Master akademskih studija Departmana za primenjene umetnosti, Fakulteta umetnosti u Nišu, ove godine rešilo je da se uhvati u koštac sa dizajnerskim zadacima i prikaže nam svoje rezultate. Šestoro studenata koji nam se danas predstavlјaju su Luka Simić, Marija Petrović, Emilija Milošević, Saša Aleksić, Aleksa Skočajić i Ana Mijailović. Neiscrpno su radili na istraživanju odabranih tema i nakon godinu dana možemo reći da rezultati nisu izostali. Prikazani raznovrsni sadržaji proistekli su iz njihovih sopstvenih interesovanja. Ovim radovima, mladi autori dokazuju svoju spremnost da zakorače u dizajnerski svet savremenog doba. Poželimo im puno uspeha u dalјem radu, kao i ostvarenje cilјeva u profesionalnom svetu.\" doc. Sanja Dević

Izložba \"DIPLOMA 2017\" radova studenata Master akademskih studija Slikarstva

Svečano otvaranje izložbe „DIPLOMA 2017“, studenata Master akademskih studija sa Departmana za likovne umetnosti, održano je 05. jula 2017. godine u 20 sati u Paviljonu u Tvrđavi. Osnovni cilј ove tradicionalne izložbe, koju Fakultet umetnosti u Nišu realizuje u saradnji sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu, je predstavlјanje stvaralačkih dostignuća mladih umetnika koji su stekli profesionalno obrazovanje iz oblasti slikarstva. Izložba je otvorena do 11. jula 2017. godine. Jednogodišnje istraživanje vizuelne problematike na master akademskim studijama otkriva nam individualne pristupe u kreiranju umetničkog dela osam autora - Danice Milošević, Mariane Veličkovski, Emilije Novaković, Jovana Spasića, Martine Mitić, Jelene Milosavljević, Aleksandre Simović i Ivane Jovanović. Ovi mladi stvaraoci, pod mentorstvom prof. mr Bratislava Bašića i prof. mr Katarine Đorđević, su analitičnim i studioznim pristupom ugradili akademska saznanja u novi, lični umetnički iskaz. Izložba „DIPLOMA 2017“ jeste i najava uspešnih profesionalnih delovanja ovih osam mladih umetnika na aktuelnoj likovnoj sceni. Izložbu je otvorila dr Jelena Trajković, docent na Fakultetu umetnosti u Nišu. / Foto: Marko Micić

Manifestacije FU povodom proslave 52 godine Univerziteta u Nišu

Univerzitet u Nišu ove godine obeležava 52 godine uspešnog obrazovnog, naučnog i umetničkog rada. Fakultet umetnosti u Nišu, tim povodom, organozovao je niz koncerata i izložbi.

Izložba \"Grafičke integracije\" studenata sa Departmana za primenjene umetnosti

Izložba \"Grafičke integracije\" studenata sa Departmana za primenjene umetnosti, u organizaciji Studentskog kulturnog centra Niš, u okviru proslave 52 godine Univerziteta u Nišu otvorena je u holu Univerziteta u ponedeljak 05. juna 2017. godine. Radovi su realizovani na nastavi iz uže stručnih predmeta studijskog programa za Grafički dizajn (Grafičke komunikacije, Plakat i Prostorna grafika) koji dokazuju neiscrpne rezerve svežih ideja studenata Fakulteta umetnosti. Po rečima Anite Milić: \"Grafičke integracije jesu, dakle, implicitni deo našeg kulturnog i drštvenog modela\". MENTORI: Grafičke komunikacije: Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent; Plakat: mr Slavica Dragosavac, vanredni profesor i Jovana Nikolić, asistent; Prostorna grafika: mr Sanja Dević, docent i Jefimija Kocić, asistent.

Godišnja izložba studenata Departmana za likovne i primenjene umetnosti 2017

Otvaranje godišnje izložbe radova studenata Departmana za likovne i Departmana za primenjene umetnosti održano je u petak, 02. juna 2017. godine, u prostorijama Departmanu za likovne umetnosti u 12 sati kao i u OŠ Vožd Karađorđe, prostorijama Departmana za primenjene umetnosti u 13 sati. Izložba je otvorena do 16. juna 2017. godine.

Premijerni koncert studenata Fakulteta umetnosti sa NSO 2017

Premijerni koncert studenata Fakulteta umetnosti u Nišu sa Niškim simfonijskim orkestrom, pod dirigentskom palicom dr Milene Injac, redovnog profesora na Fakultetu umetnosti, održan je u četvrtak 01. juna 2017. godine sa početkom u 20 časova u Sali Niškog simfonijskog orkestra. Foto: Saša Đorđević

V Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira

V Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira održano je u Nišu u periodu od 26. do 28. maja 2017 godine. Cilj takmičenja je podsticanje motivacije i afirmacije mladih umetnika kao i podsticanje njihovih personalnih kreativnih potencijala kroz izvođaštvo. Takmičenje, u organizaciji Fakulteta umetnosti u Nišu, održano je u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta (Knjaževačka 2a). Ove godine Takmičare je ocenjivao stručni žiri u sastavu: FRANK PETERS (Konzervatorijum van Amsterdam, ArtEZ konzervatorijumu - Arnhemu i Zwolleu), PARIS TSENIKOGLOU (Grčka), MARTA KRŽIĆ (Muzička akademija u Ljubljani, Slovenija), MILENA RAJKOVIĆ (Fakultet umetnosti u Nišu) i DRAGAN TOMIĆ (Fakultet umetnosti u Nišu). Svečano otvaranje Takmičenja je održano u petak 26. maja 2017. godine u Koncertno-izložbenom prostoru FU na kome je nastupio pijanista Paris Tsenikoglou iz Grčke. U nedelju 28. maja 2016. godine na svečanom zatvaranju Takmičenja, nakon dodele diploma učesnicima, nastupili su nagrađeni studenti ovogodišnjeg Takmičenja.

Predavanja prof. dr Jonathana Blackwooda u Nišu

Prof. dr Jonathan Blackwood sa Robert Gordon Univerziteta iz Aberdina u Škotskoj, Velika Britanija, u okviru boravka ostvarenog kroz Erazmus + mobilnost nastavnika, održao je predavanja u Nišu u periodu od 23. do 25. maja 2017. godine. U utorak 23. maja 2017. godine u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Nišu održao je dva predavanja a teme predavanja su bile \"Savremena umetnost u Škotskoj nakon 1988. godine\" i \"Ekologija savremene umetnosti - četiri savremene karijere: Julita Vojcih (Poljska), Neo Rauh (Nemačka), Lina Siib (Litvanija) i OPA (Opsesivno posesivna agresija – Makedonija)\". U sredu 24. maja 2017. godine u prostorijama Departmana za likovne umetnosti održao je predavanje na temu \"Savremena umetnost i cenzura\" a u četvrtak 25. maja 2017. godine u slikarskim klasama u Prostorijama Departmana za likovne umetnosti diskutovo je na temu stvaralaštva sa studentima III i IV godine OAS i studentima master akademskih studija Slikarstva.

Promocija štampanih publikacija na Fakultetu umetnosti u Nišu

Promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održana je u ponedeljak, 22. maja 2017. sa početkom u 12 sati u Sali br 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu. Na promociji štampane muzikalije prof. mr Miljana Bjeletića \"Umetnost transkripcije\" govorio je autor prof. mr Miljan Bjeletić a u muzičkom delu programa nastupili su Veljko Milojković, III razred Srednje muzičke škole \"Stevan Mokranjac\" u Kraljevu, Dušan Čeganjac, student I godine na Fakultet umetnosti u Nišu i Predrag Radisavljević, student Master akademskih studija na Fakultetu umetnosti u Nišu. O udžbeniku prof. Dragiše Balaneskovića \"Poznavanje literature i izvođaštva - violina\" govorili su prof. mr Igor Aleksić, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti i autor prof. mr Dragiša Balanesković.

Promocija diskografskog izdanja Fakulteta umetnosti - Vesna Petković, gitara i Olga Ljahova Petrović, klavir

U četvrtak 18. maja 2017. godine u Koncertno-izložbenom prostoru FU u 19 sati održana je promocija desetog CD-a u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu - Vesna Petković, gitara i Olga Ljahova Petrović, klavir. O izdanju su govorili recenzent mr Vesna Ogrizović, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Zoran Krajišnik, redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, dr Sonja Cvetković, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu i dr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra. Vesna Petković, gitara i Olga Ljahova Petrović, klavir izvele su nekoliko kompozicija sa diskografskog izdanja. Kompozicije na disku su snimane u Tonskom studiju Multimedijalnog centra Fakulteta umetnosti u Nišu.

Majstorski kurs za harmoniku – Inaki Alberdi

Fakultet umetnosti u Nišu 01. i 02. maja 2017. godine organizuje intenzivni Majstorski kurs za harmoniku, Injakija Alberdija, redovnog profesora muzičke akademije Centro Superior de Musica del Pais Vasco – Musikene Spain. Na kraju majstorskog kursa aktivni učesnici nastupaju na završnom koncertu.

Predavanje prof. Ilie Ilieva „Savremene tehnike mozaika“

Prof. Ilija Iliev, bugarski umetnik, arhitekta, vitražist, mozaičar i dugogodišnji profesor Nacionalne akademije u Sofiji, na katedri za Zidno slikarstvo, održao je predavanje po pozivu na temu „Savremene tehnike mozaika“ u četvrtak 27. aprila 2017. godine u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Nakon predavanja posetio je klasu prof. mr Slavice Erdeljanović Curk gde je imao prilike da se upozna sa radom studenata Fakulteta umetnosti.

Prezentacija prof. dr Aleksandra Viktoroviča Šunkova na Fakultetu umetnosti

Doktor filoloških nauka Aleksandar Viktorovič Šunkov, rektor Kemerovskog državnog instituta kulture u poseti je Univerzitetu u Nišu zbog velikog interesovanja za saradnju sa Fakultetom umetnosti Univerziteta u Nišu, na osnovu već sklopljenog ugovora. Tim povodom u sredu 26. aprila 2017. godine u sali br. 6, održao je predstavljanje Kemerovskog državnog instituta kulture.

Dani klarineta “Clarinetissimo” 2017.

Fakultet umetnosti u Nišu u periodu od 22. do 25. aprila 2017. godine organizovao je Dane klarineta \"Clarinetissimo\". 22. i 24. aprila 2017. godine održan je intenzivni Majstorski kurs za klarinet, Yuan Gaoa, profesora Longy School of Music u Bostonu USA i Miloša Mijatovića, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. \"Royal Global prezentacija\", interaktivna prezentacija i promocija najnovijih modela klarineta i prateće opreme održana je u utorak 25. aprila 2017. godine u Koncertno izložbenom prostoru FU. Koncert na kome su nastupili Yuan Gao - klarinet, Miloš Mijatović - klarinet, Srđan Đorđević - klavir kao i polaznici majstorskog kursa održan je takođe u utorak 25. aprila 2017. u Koncertno izložbenom prostoru FU.

Intenzivni majstorski kurs za klarinet – Yuan Gao i Miloš Mijatović

Fakultet umetnosti u Nišu 22. i 24. aprila 2017. godine organizovao je intenzivni Majstorski kurs za klarinet, koji je održao Yuan Gao, profesor Longy School of Music u Bostonu USA i Miloš Mijatović, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. Korepetitor: Srđan Đorđević, umetnički saradnik. Majstorski kurs je realizovan u okviru Dana klarineta \"Clarinetissimo\".

Intenzivni Majstorski kurs za flautu – Marija Đurđević Ilić

Fakultet umetnosti u Nišu u periodu od 19. do 21. aprila 2017. godine organizovao je intenzivni Majstorski kurs za flautu, Marije Đurđević Ilić, vanrednog profesora Muzičke akademije na Cetinju i prve flaute Crnogorskog simfonisjkog orkestra. Korepetitor: Nikola Cvetković, umetnički saradnik.

Predavanje “Orkestarsko izvođenje” Marka Radonića na Fakultetu umetnosti

Predavanje o pripremi za polaganje audicije za sviranje u orkestru, na temu Orkestarsko izvođenje, predavača Marka Radonića, koncertmajstora Crnogorskog simfonijskog orkestra održano je u sredu 19. aprila 2017. godine u sali br 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Majstorski kurs za violončelo – Dilbag Tokay, Turska

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu organizovao je jednodnevni Majstorski kurs za violončelo, u subotu, 11. marta 2017. na Fakultetu umetnosti u sali br. 6. Majstorski kurs održala je Dilbag Tokai (Dilbag Tokay) profesor Univerziteta umetnosti Državnog konzervatorijuma “Mimar Sinan” u Istambulu (Turska).

Opereta “Slepi miš” u Narodnom pozorištu u Nišu

Opereta Johana Štrausa “Slepi miš” izvedena je na Dan pozorišta u ponedeljak 27. marta 2017. godine u Narodnom pozorištu u Nišu. Reditelj ove popularne operete, koja se izvodi na srpskom jeziku je Ivan Vuković, dirigent Milena Injac, a autor projekta je Suzana Kostić. Nosilac projekta je Fakulteta umetnosti u Nišu uz podršku Narodnog pozorišta Niš, Narodnog pozorišta Beograd, Studentskog kulturnog centra Niš, Niškog simfonijskog orkestra, Grada Niša, Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Autor fotografija: Jovan Gojkovic Photography / Produkcija: Marker

Izložba studenata Fakulteta umetnosti povodom Dana studenata Univerziteta u Nišu

Izložba studenata Fakulteta umetnosti u Nišu, povodom Dana studenata u organizaciji Studentskog kulturnog centra u Nišu, svečano je otvorena u sredu 22. marta 2017. godine u holu Univerziteta u Nišu. \"Fakultet umetnosti u Nišu najmlađi je fakultet Niškog Univerziteta, ali njegova je delatnost doživela značajne uspehe i duboke promene tokom svoje istorije. Iz tog razloga, i povodom obeležavanja Dana studenata Univerziteta u Nišu 22. marta, organizovana je izložba studentskih radova realizovanih na studijskom programu za Grafički dizajn, Departmana za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu. Izložba je integracija tri glavna predmeta koji se izučavaju na ovom studijskom programu - Prostorne grafike, Plakata i Grafičkih komunikacija. Grafički dizajn je važan zato što stvaranje simboličkih predstava ljudskih misli i njihova razmena čine osnovu ljudske komunikacije. Ona se odnosi pre svega na ono što je ključna karakteristika kulture - na razmenu saznanja i značenja porukom. Drugim rečima, proces transmisije znanja i stvaranja dijaloga, dva su osnovna segmenta za formiranje javne razmene mišljenja i stavova.\" doc. Anita Milić, MENTORI: Plakat – mr Slavica Dragosavac, vanredni profesor i Jovana Nikolić, asistent, Prostorna grafika - mr SanjaDević, docent i JefimijaKocić, asistent, Grafičke komunikacije - Anita Milić, docent i Miljana Radenković, asistent

Poseta Univerzitetu Veliko Trnovo i izložba nastavnika Fakulteta umetnosti “Radovi na papiru”

Izložbu nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu \"Radovi na papiru\" svečano je otvorila prof. mr Katarina Đorđević, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju na Fakuletu umetnosti u Nišu, u utorak 21. marta 2017. godine sa početkom u 17 sati u Galeriji \"Rafael Mihajlov\" u Velikom Trnovu, Bugarska. Galerija poseduje 14 posebnih izložbenih prostora koji se prostiru na 3 sprata. Tom prilikom delegacija Fakulteta umetnosti u Nišu, na čelu sa dekankom prof. dr Suzanom Kostić, posetila je Velikotrnovski univerzitet \"Sveti Kiril i Metodij\" i na sastanku sa rektorom univerziteta prof. dr Hristom Bondžolovim potvrđena je već dugogodišnja saradnja ovog Univerziteta i Fakulteta umetnosti u Nišu. Tokom posete sa dekanom Velikotrnovskog Fakulteta likovnih umetnosti prof. mr Borisom Želev Georgievim, precizirana je izložbena aktivnost studenata i profesora. Sa prof. Ljutakov obišli su vajarske klase tog fakulteta. Sa dekankom Pedagoškog fakulteta prof. dr Venkom Kutevom Cvetkovom dogovoren je početak saradnje dva fakulteta kroz naučne skupove, koncerte i druge aktivnosti. Pedagoški fakultet krase vitraži i mozaici koje su radili studenti Fakulteta likovnih umetnosti Veliko Trnovo.

Promocija udžbenika dr Dimitrija Bužarovskog “Sociologija muzike”

Promocija udžbenika \"Sociologija muzike\", autora dr Dimitrija Bužarovskog, počasnog doktora Univerziteta u NIšu, održana je u petak 10. marta 2017. godine od 19 sati na Fakultetu umetnotnosti u Nišu u sali broj 6. Na promociji još jednog značajnog izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu, pored autora, govorili su recenzenti prof. dr Dragan Žunić, redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu i prof. dr Trena Jordanoska, muzikolog i vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, kao i dr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti. Na promociji je nastupila i pijanistkinja Ema Potevska Popivoda koja je izvela kompoziciju Dimitrija Bužarovskog - Večerinke (Nokturna) op. 49 i op. 52.

Izložba studentskih radova “Razigravanje”

Izložbom studentskih radova “Razigravanje” svečano je otvorena Izložbena sezona Fakulteta umetnosti u Nišu, u ponedeljak 06. marta 2017. godine sa početkom u 19:30 časova u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Radovi i animirani filmovi studenata nastali su na četvorodnevnoj radionici animacije “Razigravanje” Marije Vulić. Razigravanje je prva radionica animiranog filma koja se održava na Fakultetu umetnosti u Nišu. Proizašla je iz potrebe da se nastava na predmetu Grafičke komunikacije dopuni još jednom aktivnošću koja će studentima omogućiti neprocenjivo iskustvo, stečeno znanje i veštine iz ove oblasti od strane kompententnog predavača, Marije Vulić. Sa novim izražavanjem u digitalnom medijumu, animator Marija Vulić i studenti Departmana za primenjene umetnosti III i IV godine osnovnih i master akademskih studija, počinju sa razigravanjem svojih kreativnih horizonta. Izlaganjem storyboard-a studenti ukazuju na jasnu razliku u načinu razmišljanja i izražavanja kod svakog od njih, dok u procesu stvaranja animiranog filma deluju kao tim koji stvara sa ciljem da afirmiše filmsku animaciju.

Radionica za stop-motion animaciju Marije Vulić

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu organizovao je četvorodnevnu radionicu za stop-motion animaciju, od petka, 03. marta do ponedeljka 6. marta 2017. godine u prostorijama Departmana za primenjene umetnosti. Radionicu animiranog filma održaće MarijaVulić, Umetnički direktor Festivala animiranog filma Animator fest Jagodina. Koordinatori radionice: Anita Milić i Miljana Radenković. Razigravanje je prva radionica animiranog filma koja se održava na Fakultetu umetnosti u Nišu. Proizašla je iz potrebe da se nastava na predmetu Grafičke komunikacije dopuni još jednom aktivnošću koja će studentima omogućiti neprocenjivo iskustvo, stečeno znanje i veštine iz ove oblasti od strane kompententnog predavača, Marije Vulić. Sa novim izražavanjem u digitalnom medijumu, animator Marija Vulić i studenti Departmana za primenjene umetnosti III i IV godine osnovnih i master akademskih studija, počinju sa razigravanjem svojih kreativnih horizonta. Izlaganjem storyboard-a studenti ukazuju na jasnu razliku u načinu razmišljanja i izražavanja kod svakog od njih, dok u procesu stvaranja animiranog filma deluju kao tim koji stvara sa ciljem da afirmiše filmsku animaciju.

Promocija monografske studije “Godišnjice srpskih velikana umetnosti”

Promocija monografske studije \"Godišnjice srpskih velikana umetnosti\" u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu, održana je u utorak 28. februara 2017. godine u sali broj 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10. Na promociji su govorili dr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra, Vesna Gagić, rukovodilac projekta i priredjivac monografske studije, kao i recenzent dr Vesna Crnogorac. Nastupili su pijanista Aleksandar Serdar sa kompozicijom Kornelija Stankovića \"Što se bore misli moje\" kao i Hor Fakulteta umetnosti u Nišu, pod dirigentskom palicom mr Ivane Mirović.