U galeriji Leskovačkog kulturnog centra u utorak, 16. Aprila u 19 sati  otvorena je izložba ’’GRAFIKE studenata grafičkog dizajna Fakulteta umetnosti u Nišu‘‘. Na izložbi su zastupljeni radovi studenata koji pohađaju predmet Grafika kao obavezni i izborni predmet pod mentorstvom red.prof. Bojana Živića i ass. dr um. Jovane Đorđević. 

Zastupljeno je 50 mladih autora čiji radovi prikazuju autentičnost u likovnom i tehničkom pristupu. Ovakav vid kolektivnog izlaganja omogućava prva izlagačka iskustva mladih umetnika/dizajnera i pomaže pri afirmaciji i motivaciji za dalji rad. Izložba je otvorena do 7.maja.

Comments are closed.