MUZIČKA ŠKOLA NIŠ – XVIII takmičenje učenika Teoretskog odseka

TTO

KLAVIR

10. maj 2024.

PROPOZICIJE TAKMIČENjA

Čl. 1

Organizator takmičenja je Muzička škola Niš.

Čl. 2

Pravo učešća imaju redovni i vanredni učenici srednjih muzičkih škola i studenti akademija TO, kao i svi učenici i studenti koji nisu na instrumentalnom odseku za klavir.

Čl. 3

Takmičenje će se održati 13. maja 2023. u sali Muzičke škole Niš, Prvomajska br. 6.

Čl. 4

Takmičenje je javno, program se izvodi napamet.

Čl. 5

Takmičenje se odvija po sledećim kategorijama:

I razred TO i uporedni klavir – Dve kompozicije različitog karaktera

II razred TO i uporedni klavir – Dve kompozicije različitog karaktera

III razred TO i uporedni klavir -Tri kompozicije različitog karaktera

IV razred TO i uporedni klavir -Tri kompozicije različitog karaktera

Studenti I i II godine OAS TO – Tri kompozicije različitog karaktera

Studenti III i IV godine OAS TO- tri kompozicije različitog karaktera

Čl. 6

Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od renomiranih klavirskih pedagoga:                                            

Čl. 7

Bodovanje:

I nagrada- od 90 do 100 poena

II nagrada- od 80 do 89,99 poena

III nagrada – od 70 do 79,99 poena

Rezultati će biti objavljeni posle svake kategorije po završetku nastupa svakog razreda.

Čl. 8

Broj nagrada je neograničen.

U slučaju da više takmičara u kategoriji imaju isti broj bodova, nagrada se dodeljuje najmađem takmičaru.

Čl. 9

Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolje izvedeno delo.

Čl. 10

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

 

Direktor takmičenja: Spomenka Špirić, direktor škole

Sekretar takmičenja: Nataša Petrović, pomoćnik direktora škole

 

Formular za prijavu (doc)

Comments are closed.