Izložbom „Grafički dizajn – vizuelizacija ideja“ doc. dr Javor Grančarov, nastavnik Odseka za vizuelne umetnosti, Fakulteta pedagoških studija i umetnosti, Sofijskog univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ iz Bugarske će predstaviti seriju radova iz oblasti grafičkog dizajna. Izložba će biti otvorena 9. juna 2023. godine u 11,30 časova u sali 12 Fakulteta umetnosti u Nišu.

Autor će održati predavanje i prezentaciju na temu “Softver za grafički dizajn i njegova upotreba u stvaranju vizuelnih slika i poruka” Predavanje je usmereno ka ispitivanju kreativnih procesa u nastanku digitalnih radova, u skladu sa savremenim dostignućima u polju Primenjenih umetnosti i dizajna, sa težištem na grafički dizajn. Posebna pažnja se posvećuje ulozi digitalnih tehnologija i savremenog softvera za grafički dizajn, modernim tehnologijama i alatkama za pripremu umetničkog rada različitih stilova, kreativnosti i individualnom pristupu stvaranja digitalnih radova. Naglašava se potreba kombinovanja tradicionalne i digitalne umetnosti, uz odabir adekvatnih softvera, grafičkih fajlova, formatiranja i štampe, kako bi se postigli najbolji rezultati.

Predavanje “Softver za grafički dizajn i njegova upotreba u stvaranju vizuelnih slika i poruka” će se održati 9. juna 2023. godine u 12,00 časova, u sali 12 Fakulteta umetnosti u Nišu.

Izložba i predavanje doc. dr Javora Grančarova su deo programa proslave Dana Univerziteta u Nišu.

Comments are closed.