Izložba “Vertikale i horizontale” nastavnika i saradnika Sofijskog univerziteta “Sv. Kliment Ohridski”, Fakulteta pedagoških studija i umetnosti, Odseka za Vizuelne umetnosti biće otvorena 9. juna 2023. godine u 18,00 časova, u Galeriji Univerziteta u Nišu, Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ kao deo programa manifestacija kojima se obeležava Dan Univerziteta u Nišu.

Izložba ispituje problematiku vertikala i horizontala u kontekstu antičkih simbola koje povezujemo sa spiritualnim (vertikale) i materijalnim (horizontale). Kroz interakciju ovih smerova postiže se jedinstvo i celovitost, harmonija i ravnoteža u svetu. Ovaj okvir nije ograničavajuć, tako da su svi izlagači dobili mogućnost da ispolje individualno tumačenje i interpretaciju odnosa dvaju dominantnih i kontrastnih smerova – vertikale i horizontale.

Publika će do 21. juna 2023. godine imati priliku da pogleda radove izlagača prof. dr Laure Dimitrove, autorke projekta, prof. dr Bisere Valeve, prof. dr Ane Colovske, prof. dr Stefana Altakova, prof. dr Orlin Dvorjanova, prof. Bujana Filčeva, vanr. prof. dr Maje Dimčeve,  vanr. prof. dr Dobrina Atanasova,  vanr. prof. dr Snežine Biserove, doc. dr Vencislave Stojanove,  doc. dr Krasimire Drenske,  doc. dr Cvete Petrove,  doc. dr Javora Grančarova,  doc. dr Nikolete Ivanove-Stoimirove,  doc. dr Ljubena Kulelieva, ass.dr Marine Stojanove, ass. dr Maje Antove, ass. Aleksandre Gogove, Desislave Aleksandrove, Marine Aleksandrove i insp. naučne delatnosti Milke Beleve.

Comments are closed.