Kontinuirana saradnja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta umetnosti u Nišu i predmetnih nastavnika, i ove godine obeležava se zajedničkom studentskom izložbom „Grafika i crtež“. Postavka ukazuje na osobene pristupe grafici i crtežu, na odnos studenata prema grafičkom mediju, otkriva njihova promišljanja i različite načine realizacije grafičkog lista i crteža. Pred nama je izbor radova koji iznosi realno stanje aktuelne umetničke studentske produkcije. On ukazuje na entuzijazam mladih stvaralaca, na njihovu dinamičnost, bogatstvo ideja i na suštinsku uslovljenost grafike i crteža u prikazanim delima.

Comments are closed.