Kontinuirana saradnja Fakulteta  umetnosti u Nišu i ustanove Niški kulturni centar u Nišu i ove godine obeležava se zajedničkom studentskom izložbom „Večernji akt“. Postavka ukazuje na osobene pristupe crtežu, na odnos studenata prema crtežu, otkriva njihova promišljanja i različite načine realizacije  crteža kroz različite crtaće tehnike. Pred nama je izbor radova koji iznosi realno stanje aktuelne umetničke studentske produkcije. On ukazuje na entuzijazam mladih stvaralaca, na njihovu dinamičnost i bogatstvo ideja. Na izložbi se predstavilo 32 studenta likovnog i primenjenog odseka, druge, treće i četvrte godine mentora Vladana Ranđelovića.

Comments are closed.