Kreativne veštine grafičkog dizajna

Završni master radovi studenata Departmana za primenjene umetnosti obuhvataju širok spektar projekata, od artefakta namenjenih zadovoljenju intelektualnih i estetskih potreba, do funkcionalnih proizvoda, objekata i digitalnih sistema. Celokupan proces, od konceptualizacije do realizacije, zahteva primenu kreativnih veština i originalnih vizuelnih izraza kojima se zamisli i ideje pretvaraju u estetski artikulisane dvodimenzionalne, digitalne i prostorne forme, upotpunjene maštom, vizijom i inovacijom.

 

Studentkinja Kristina Đurđević svoj projekat prikazuje kroz seriju umetničkih knjiga, skulpturu koja predstavlja rođenje, tj. Boginju Majku Zemlju i planer za trudnoću i buduće materinstvo.

Nataša Ilić svoj završni rad bazira na ilustraciji, tipografiji i kolažu u prostoru koji vizualizuju statističke podatke i stvaraju efekat nostalgije i gradnje mosta između različitih starosnih grupa.

Projekat Aleksandre Stankov objedinjuje digitalni i štampani materijal, sa namerom da se preko interaktivne knjige, skeniranjem QR koda učini da art terapija svim korisnicima bude lako dostupna.

Namera Teodore Nikolić je da se svi segmenti rada na metaforičan način i kroz upotrebu različitih medija, povežu idejom ponovnog buđenja svesti u vezi sa pitanjima koja se bave moralnošću, humanošću i osnovnim pravima i slobodama svakog čoveka.

Cilj master teme Sare Popović je da se kroz proces istraživanja prikaže ritam „beskonačnog“ kretanja, kao fotografske i video metafore neprestanog traganja i zalaženja u sopstvenu suštinu.

Studentkinja Andrijana Stanković identifikuje problemsko polje cikličnog smenjivanja oblika, polazeći od monograma kao jedinstvenog obeležja ličnosti, uz individualan pristup i punu slobodu prostornog oblikovanja grafičkih komunikacija. Mila Teokarević je osmislila aplikaciju koja se sastoji od grafički oblikovanih plakata u prostoru koji prikazuju mentalne poremećaje. Prikazane animirane sekcije imaju za svrhu pomoć ljudima sa mentalnim poremećajima.

Marko Tomić ima za cilj promociju društvenih igara i razvoja kritičkog mišljenja i metode rada po fotografiji kao referenci u ilustrovanju i kreiranju karaktera lika.

 

Realizacijom različitih ideja, koncepata, predloga, rešenja i argumenata, studentski radovi uspešno oslikavaju rezultate procesa kreiranja originalnih završnih master projekata. U skladu sa ličnim afinitetima, primenjujući i integrišući sva stečena znanja i kreativne veštine, ovi mladi dizajneri se kvalifikuju za samostalno obavljanje umetničkog i istraživačkog rada, kao i za dalji lični i profesionalni razvoj.

 

Dr um. Slavica Dragosavac

Comments are closed.