Zbog sprovođenja mera kontradiverzione provere prostorija i objekata Fakulteta umetnosti u Nišu, od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, u cilju bezbednosti svih lica koja učestvuju u realizaciji ispita za proveru sklonosti i sposobnosti kandidata za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija na fakultetu, u akademskoj 2022/2023. godini, ulazak u zgradu u kojoj je sedište fakulteta, u ulici Kneginje Ljubice 10, neće biti moguć, osim za zaposlene koji su angažovani na realizaciji ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, zaposlenima u vannastavi i kandidatima za upis na studijske programe osnovnih akademskih studija u sledećem periodu:

  • U utorak, 28. juna i sredu 29. juna 2022. godine do 13:00 sati.
  • U četvrtak, 30. juna i petak, 1. jula 2022. godine tokom celog dana.

Dekanat

Comments are closed.