Jani Mitić je potrebna finansijska pomoć zbog produžetka lečenja kasne lajmske bolesti u inostranstvu. Uplate se mogu vršiti na ime njene majke, Marine Ivanović, na račun broj: 250-3190007451500-81.

Lečenje je uspešno započeto, ali će biti dugotrajno zbog kasnog stadijuma bolesti.

Jana Mitić je alumni Fakulteta umetnosti u Nišu.

Comments are closed.