Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Izvođačke umetnosti, flauta

Valentina Stanojević

Mentor: Mr Miomir Simonović

Naziv rada: Andre Žolive – Koncert za flautu i gudački orkestar

Sreda, 13. 7. 2022. 12,00 sati

Fakultet umetnosti u Nišu, kabinet br.6

Kneginje Ljubice 10

Comments are closed.