Upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu obaviće se:

8, 11. i 12. jula 2022. godine, u periodu od 09:00 do 13:00 sati, u Službi za nastavu i studentska pitanja, ul. Kneginje LJubice br. 10.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • Overene fotokopije dokumenata (svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole i diploma);
  • Dokaz o uplati 3.000,00 dinara u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj: 742 121-02, svrha uplate: Upis, indeks i naknada za obradu obrasca ŠV-20 (obrasci se dobijaju na Fakultetu);
  • Indeks (dobija se na Fakultetu), koji kandidati popunjavaju ćiriličnim pismom;
  • 2 (dve) fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
  • Dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente u iznosu od 30.000,00 dinara, u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj: 742 121-02 (drugu, treću i četvrtu ratu školarine u iznosu od po 30.000,00 dinara studenti uplaćuju: oktobra 2022., januara 2023. i marta 2023.);
  • Dokaz o uplati 300,00 dinara u korist tekućeg računa Fakulteta broj: 840-2012666-89, sa pozivom na broj: 742 121-06, svrha uplate: Osiguranje.

Comments are closed.