Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje

 JAVNI KONKURS

za izlagačke aktivnosti u 2024. godini

 

Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva i vajarstva umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2024. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  1. diplomirani likovni umjetnici/ce sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i regiona
  2. studenti/kinje sa i bez invaliditeta završnih godina akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave sledeće podatke:

  1. Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  2. Biografiju
  3. 10 (deset) fotografija umjetničkih radova sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka)
  4. Umjetnička izjava, maksimalno 1 stranica A4 formata (opis koncepta radova)

Način prijave: 

Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila: kulturnicentarudas@gmail.com

 

Rok za prijavu: 

Konkurs je otvoren do 31. Januara 2024. godine

Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti do 20. februara 2024. godine na web sajtu www.udas.rs.ba

Napomena: U KC UDAS moguće je izložiti ukupno 17 radova B1 formata. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je Umjetnički savjet odabrao.

 

KC UDAS će za odabrane kandidate koji će se predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, dizajna i štampanja kataloga i plakata, troškove izložbenog prostora, najavu i promociju izložbi u sredstvima informisanja, te troškove osvježenja za posjetioce tokom otvaranja izložbi.

 

Kulturni centar UDAS Banja Luka sastavni je dio Organizacije UDAS koji predstavlja jedinstven kulturni centar u jugoistočnoj Evropi koja pruža mogućnost mladim studentima akademija likovnih umjetnosti, neafirmisanim umjetnicima, diplomiranim umjetnicima sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i Regiona za promociju umjetničkih radova. Umjetnost u okviru programa rada Organizacije UDAS predstavlja koristan alat u promociji i afirmaciji poštovanja koncepta ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Umjetnike sa i bez invaliditeta, studente akademija likovnih umjetnosti, neafirmisane umjetnika kao i eminentne ličnosti iz svjeta umjetnosti iz zemlje i regiona predstavljamo u okviru rada Kulturnog centra UDAS. Na taj način ostvarujemo regionalno umrežavanje umjetnika sa i bez invaliditeta, zastupanje jednakih prava i nediskriminacija, podizanje svijesti javnosti na barijere sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, promovišemo kreativni potencijal umjetnika na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou. Cilj kulturnih aktivnosti je kulturno stvaralaštvo i primjenjena umjetnost s ciljem da se kroz kulturne manifestacije doprinese očuvanju kulturne baštine, promociji nacionalne kulture i kulturne različitosti, interkulturalnosti, razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje, predstavljanje i afirmacija umjetnosti u zemlji i inostranstvu, kreiranju edukativnih programa, kao i nastanku kvalitetnih umjetničkih djela. Jedna od kulturnih aktivnosti Kulturnog centar UDAS su i samostalne i kolektivne izložbe iz oblasti slikarstva i vajarstva za umjtnike/ce sa i bez invaliditeta iz BiH i Regiona.

 

Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS Banjaluka

www.udas.rs.ba

Comments are closed.