Jedinstvena rang-lista kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti i stekli pravo na rangiranje u drugom konkursnom roku za upis studenata na Studijski program – Muzička teorija (pdf)

Comments are closed.