Konačna rang-lista kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini, u drugom konkursnom roku na Studijskom programu – Muzička teorija (pdf)

Comments are closed.