Dr um. Stefan Sretić, asistent na katedri za klavir, održao je klavirski resital u maloj sali Kruševačkog pozorišta u petak, 3. decembra 2021. godine. Na programu su bila dela Baha, Betovena i Šopena.

Comments are closed.