Doc. dr um. Andrija Mamutović i Mina Krasić, alumni Fakulteta umetnosti u Nišu, održali su 4. decembra 2021. godine celovečernji koncert klavirskog dua u Velikoj dvorani Hrišćanske adventisičke crkve u Nišu. Na programu su bila dela Šuberta, Bramsa i Pulanka

Comments are closed.