Nađa Staničić, student III godine kontrabasa u klasi prof. mr Ljubinka Lazića, nastupila je kao solista sa kamernim orkestrom “Amoroso” na festivalu “Esenske muzičke svečanosti” u sali Muzeja grada Skoplјa 19. novembra 2018. godine.

Comments are closed.