Mr Zoran Stanisavljević, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti, održaće dva celovečernja koncerta sa Akademskim horom SKC Univerziteta u Nišu na 4. Internacionalnom festivalu muzike “The prof. Jozef Sider” u gradu Cieszyn, Poljska u periodu od 21 do 24. novembra 2018. godine.

Comments are closed.