Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za mobilnost nastavnika i administrativnog osoblјa na univerzitetima i drugim  visokoškolskim ustanovama u programskim zemlјama.Konkurs je otvoren do 25. novembra 2020. godine. 
Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalјe konkursa možete naći na sajtu Univerziteta.

Comments are closed.