Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+ KA103, objavio je Konkurs za stipendiranje mobilnosti studenata na partnerskim univerzitetima programskih zemalјa. Konkurs je otvoren do 30. oktobra 2020. godine

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalјe konkursa možete naći na sajtu Univerziteta u Nišu.

Comments are closed.