Univerzitet u Nišu je, u okviru programa mobilnosti Erazmus+ KA107 (International Credit Mobility – ICM), objavio konkurs za finansiranu mobilnost studenata , nastavnog i nenastavnog osoblja na partnerskim univerzitetima u BiH, Moldaviji i Alžiru u toku letnjeg semestra 2022/23. godine. Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta:

Comments are closed.