Obaveštavamo Vas da je Univerzitet u Nišu, u okviru projekata mobilnosti Erazmus+ KA131, objavio konkurs za finansiranu mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja na visokoškolskim institucijama zemalja EU i trećih zemalja koje ravnopravno učestvuju u Programu. Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta

Comments are closed.