OBAVEŠTENjE STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

  1. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za aprilski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u subotu 01.04. i trajaće do 04.04.2023. godine.
  2. Studenti osnovnih akademskih studija uplaćuju četvrtu ratu prenosa bodova, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

            Studenti master akademskih studija uplaćuju treću ratu školarine, kako bi bili u prilici da prijave ispite.

            Neophodno je da se uplata izvrši do 31.03.2023. godine. (dokaz o uplati treba dostaviti Studentskoj službi ili na emailsnezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe).

  1. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet 
  2. Nakon 04.04.2023. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.