OBAVEŠTENjE STUDENTIMA ZA UPIS 

  1. Nakon završetka ispitnog roka (oktobar 2) svi studenti koji upisuju narednu godinu studija (druga, treća i četvrta) na svim Studijskim programima rangiraće se na osnovu evidencije iz baze podataka. Ukoliko neko smatra da je oštećen treba da se javi sa indeksom u Studentsku službu radi provere ESPB bodova
  2. U utorak 17.10.2023. godine na oglasnoj tabli Fakulteta biće objavljena rang lista, a informacije sa rang liste mogu se dobiti i pozivom Studentske službe na broj 018/522-396
  3. Upis godine za akademsku 2023/2024. godinu biće obavljen po sledećem rasporedu:
  • druga godina, 18.10.2023. u terminu od 9:00 do14:00
  • treća godina, 19.10.2023. u terminu od 9:00 do14:00
  • četvrta godina, 20.10.2023. u terminu od 9:00 do 14:00

          (Upis godine posle utvrđenog roka je 5.000 dinara)

  1. Prilikom upisa godine

   – indeks     

        – nadoknada za upis i obradu obrasca «ŠV 20» u iznosu od       

          2.000 dinara na žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj     

          742 121-  02;   

        – osiguranje studenata u iznosu od 300 dinara, na

         žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj 742 121-06;   

        – samofinansirajući studenti uplaćuju I ratu školarine  

         u iznosu od 30.000 dinara na žiro račun 840 – 2012666 – 89

         poziv na broj 742 121-02; 

  1. Studenti koji prenose ESPB bodove uplaćuju prenete bodove                            

         prilikom  upisa – 1 bod je 2.000 dinara (bodovi se plaćaju u            

         pet jednakih rata, prva rata uplaćuje se prilikom upisa) na

         žiro račun  Fakulteta 840 – 2012666 – 89 sa pozivom na broj  

         742 121-02;

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.