Nastava u jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine završava se u utorak 21. januara  2020. godine.

Overa jesenjeg semestra je u periodu od 20. januara 2020. godine do 22. januara  2020. godine

 

Prilikom  overe semestra studenti podnose:

  • uredno popunjen semestralni list.
  • uredno popunjen jedan obrazac ŠV 20.

Studenti obrasce dobijaju na Fakultetu.

Žiro račun Fakulteta broj: 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742  121 – 02

 

Nastava u prolećnom semestru akademske 2019/2020. godine počinje u utorak, 18. februara 2020. godine

 

Comments are closed.