Nastava u jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine završava se u utorak 21. januara 2020. godine.

Overa jesenjeg semestra je u periodu od 20. januara 2020. godine do 22. januara 2020. godine

 

Prilikom  overe semestra studenti podnose:

  • uredno popunjen semestralni list.
  • uredno popunjen jedan obrazac ŠV 20.

Studenti obrasce dobijaju na Fakultetu.

 

Studenti upisani akademske  2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 godine, koji  nisu položili sve ispite predviđene studijskim programom, dužni su da uplate novčanu protivvrednost neostvarenog  broja ESPB, pomnoženog iznosom od 2.000,00 dinara.

Žiro račun Fakulteta broj: 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742  121 – 02

 

Nastava u prolećnom semestru akademske 2019/2020. godine počinje u utorak, 18. februara  2020. godine.

Comments are closed.