1. Nakon završetka ispitnog roka (oktobar 2) svi studenti koji upisuju narednu godinu studija (druga, treća i četvrta) na svim Studijskim programima rangiraće se na osnovu evidencije iz baze podataka. Ukoliko neko smatra da je oštećen treba da se javi sa indeksom u Studentsku službu radi provere ESPB bodova

 

2. U ponedelјak 19.10.2020. godine na oglasnoj tabli Fakulteta biće objavlјena rang lista, a informacije sa rang liste mogu se dobiti i pozivom Studentske službe na broj 018/522-396

 

3. Upis godine za akademsku 2020/2021. godinu biće obavlјen po sledećem rasporedu:

– druga godina,  20.10.2020. u terminu od 9:00 do15:00

– treća godina,  21.10.2020. u terminu od 9:00 do15:00

– četvrta godina, 22.10.2020. u terminu od 9:00 do 15:00

(Upis godine posle utvrđenog roka je 5.000 dinara)

 

4. Prilikom upisa godine       

– samofinansirajući studenti uplaćuju I ratu školarine u iznosu od 30.000 dinara na žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj 742 121-02;

– nadoknada za upis i obradu obrasca «ŠV 20» u iznosu od 2.000 dinara na žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj 742 121-  02;   

– osiguranje studenata u iznosu od 300 dinara, na žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj 742 121-06;   

     

5. Studenti koji prenose ESPB bodove uplaćuju prenete  bodove prilikom  upisa – 1 bod je 2.000 dinara (bodovi se plaćaju u pet jednakih rata, prva rata uplaćuje se prilikom upisa) na žiro račun  Fakulteta 840 – 2012666 – 89 sa pozivom na broj 742 121-02;

 

Studentska služba

Comments are closed.