Studenti prve godine osnovnih akademskih studija koji nisu dostavili mejl adrese ili validne mejl adrese, treba da se jave u Studentsku službu radi provere adrese u cilјu praćenja online nastave

 

Za studente prve godine  koji su na samofinansiranju dinamika plaćanja rata je sledeća:

  • druga rata 1. oktobar 2020. godine
  • treća rata 15. januar 2021. godine
  • četvrta rata 15. mart 2021. godine

Dokaze o uplatama dostaviti Studentskoj službi ili na e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.