Novi broj časopisa “Artefact” možete pogledati na sajtu Fakulteta umetnosti.

 

Časopis Artefact je umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu koji objavlјuje naučne i stručne radove iz oblasti muzičke, likovne, primenjene i dramske umetnosti, filozofije, psihologije, sociologije, estetike, teorije i istorije umetnosti i antropologije, kao i pedagoška i psihološka istraživanja u umetnosti i prikaze monografskih publikacija. Kao što umetnički artefakti, metaforički rečeno, oblikuju istoriju i portretišu prošlost, tako je i ovaj časopis namenjen naučnicima, umetnicima i prosvetitelјima i njihovoj razmeni znanja, iskustava i informacija kroz medij pisane reči. 

“Časopis Artefact zamišlјen je kao oblik komunikacije koji autorima omogućava da svojim studijama ožive pažlјivo planirana, osmišlјena, metodološki i koncepcijski zasnovana istraživanja, a sama ideja časopisa jeste da se oslanjanjem na nauku prikažu i pokažu svi složeni i raznovrsni oblici umetnosti unutar različitih društava i raznovrsnih istorijskih trenutaka. Otuda i potreba za ovim časopisom, koji ima za cilј da najširoj mogućoj publici prenese važna nova saznanja iz čitavog spektra relevantnih naučnih perspektiva, objavlјujući rezultate naučnih istraživanja i empirijskih iskustava referentnih autora. Naš cilј jeste da budemo interdisciplinarni, podstičući dijalog sa naučnicima koji delaju u okvirima umetničkog, performativnog ili humanističkog domena, istovremeno pružajući istraživačima iz različitih naučnih tradicija koje su se primenjivale na umetnost priliku da uče jedni od drugih. Ukratko, cilј nam je da objavimo istraživanja iz svih onih naučnih perspektiva i disciplina koje mogu doprineti bolјem razumevanju umetnosti.” – Uredništvo

Comments are closed.