Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Muzička teorija

Marijana Gligorijević

Mentor: Dr Nataša Nagorni Petrov, vanredni profesor

 

Naziv rada: „ Karakteristike harmonskog jezika Milije Balakirjeva u klavirskim sonatama op. 5 br. 1 i op. 102 br. 2 “

 

Četvrtak, 31.10.2019. 12h

Fakultet umetnosti u Nišu, Kabinet 12, Kneginje Ljubice 10

 

 

Comments are closed.