Završni koncert Master akademskih studija

Kristina Krsmanović, flauta Mentor: mr Anđela Danković, redovni profesor

 

Program:
K. F. E. Bah- Koncert d-moll

 

Četvrtak 31. oktobar 2019. 15h
Sala br. 6 Fakulteta umetnosti, Kneginje Ljubice 10

Comments are closed.