Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Muzička teorija

Nataša Petrović

Mentor: Dr Nataša Nagorni Petrov

Naziv rada: Harmonski prikaz kapriča za klavir Feliksa Mendelsona, Franca Lista i Petra Iliča Čajkovskog

 

Petak, 23. 9. 2022. 11,00 sati

Fakultet umetnosti u Nišu, kabinet br.12

Kneginje Ljubice 10

Comments are closed.