1. PRIJAVA ISPITA za oktobarski II (vanredni) ispitni rok za sve nivoe studija počinje u ponedeljak 26.09. i trajaće do 28.09.2022. godine. Ispiti će se realizovati u periodu od 04 do 15.10.2022. godine
  2. PRIJAVA ISPITA će biti na šalteru Studentske službe ili slanjem na e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs (napisti predmete koje prijavljujete, broj indeksa i dokaz o uplati) Studentske službe uz dokaz uplate od 2.000,00 dinara (ukupno za sve ispite) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet
  3. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet 
  4. Nakon 28.09.2022. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.