ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2022.

Studenti violine i kontrabasa održali celovečernje koncerte u Crnoj Gori

Milana Trujanović i Aleksa Spasić, studenti violine u klasi prof. mr Jovana Bogosavlјevića, kao i Nađa Dabetić i Vito Ilić, studenti kontrabasa u klasi prof. mr Ljubinka Lazića, i saradnik dr um. Senka Simonović, klavir, održali su celovečernje koncerte u okviru međunarodnog festivala “Dani umjetnosti” u Beranama, Crna Gora.