U utorak, 12. aprila 2022. godine, u prostorijama Ogranka SANU u Nišu, upriličeno potpisivanje Protokola o saradnji Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu i Srpske akademije nauka i umetnosti. Za Fakultet umetnosti u Nišu, Protokol je, u prostorijama Ogranka SANU u Nišu, potpisala prof. dr  Milena Injac, dekan Fakulteta dok je za SANU, Protokol, u Akademiji, potpisao dr Bojan Bugarčić, upravnik poslova SANU.

 

Potpisivanjem Protokola o saradnji, dve ustanove su samo potvrdile čvrstu rešenost, zasnovanu na širokim i jakim temeljima dosadašnje saradnje, da nastave sa organizacijom zajedničkih umetničkih i naučnih aktivnosti na dobrobit grada Niša, jugoistočne Srbije i čitave naše zemlje.

 

Saradnja sa Ogrankom SANU započela je još za vreme postojanja Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu, i nastavljena odmah po osnivanju Ogranka (2016).

 

Fakultet i Ogranak ostvarili su, do sada, preko 40 zajedničkih aktivnosti. Uz jedan dugogodišnji naučnoistraživački projekt Ogranka, u čijem su timu uglavnom nastavnici Fakulteta umetnosti (Muzičko nasleđe jugoistočne Srbije, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa), imali su: 18 koncerata, 9 naučnih skupova, 5 izložbi, a tu su i jedna promocija, jedna svečana akademija, jedan muzički kompakt disk, tri zbornika radova i još tri u pripremi za štampu. Ovaj doista impozantan broj zajedničkih aktivnosti garancija je da će saradnja Ogranka i Fakulteta nadalje biti isto tako intenzivna, s tim što se najavljuju i novi vidovi zajedničkog rada u polju umetnosti i nauka.

Comments are closed.