Od ponedelјka 18. aprila 2022. godine predavanja i vežbe iz predmeta: Kontrapunkt; Kontrapunkt – semunar; Muzički oblici;  Muzički oblici – seminar; Harmonija sa harmonskom analizom; Harmonija sa harmonskom analizom – seminar i vežbe iz predmeta Solfeđo na Studijskom programu Muzička teorija, kao i vežbe iz predmeta Solfeđo i Analiza muzičkog dela na Studijskom programu Izvođačke umetnosti održavaće se uživo, prema dosadašnjem rasporedu časova.

Comments are closed.