Pozivamo vas na razgovor sa
VLADANOM JOLEROM
Deli prostor, Davidova 2a, Niš
Petak, 22. septembar, u 18h
 
 
Sa Vladanom ćemo govoriti o veštačkoj inteligenciji, nevidljivim strukturama koje se nalaze iza ekrana naših kompjutera i mobilnih telefona, o našem svakodnevnom nevidljivom radu na digitalnim platformama, o društvenim mrežama, nadzoru i principima novog ekstraktivizma ljudskih i prirodnih resursa.

Vladan Joler je vizuelni umetnik, istraživač, aktivista, profesor na Odseku za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu, čija praksa pripada interdisciplinarnom polju u kome se ukrštaju elementi istraživačkog postupka, obrade i vizualizacije podataka i njihove teorijske utemeljenosti, uz analizu političkih, ekonomskih i tehnoloških mehanizama na kojima se zasniva savremena eksploatacija ljudi i prirode.

 
 

Joler skreće pažnju svetske javnosti 2018. godine, kada realizuje rad sa Kejt Kroford „Anatomija jednog sistema veštačke inteligencije“, složenu mapu eksploatacije ljudskog rada, podataka i prirodnih resursa kroz prizmu “Amazon Eho” uređaja. Ovaj rad je tokom narednih godina osvojio mnogobrojne nagrade, a od 2020. godine se nalazi i u kolekciji Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. U MoMI je tokom 2022. godine “Anatomija” bila izložena tokom velikog dela godine, ali je i cela postavka pod nazivom „Systems“ bila organizovana inspirisana ovom mapom, odnosno kao njen odraz.

Tokom 2020. godine Joler nastavlja sa istraživanjem novih principa ekstrakcije prirodnih i ljudskih resursa u radu „Novi ekstraktivizam“, koji je bio povod i niza zasebnih manifestacija i događaja, poput programa organizovanog u Institutu za savremenu umetnost „Aksioma“ u Ljubljani. Iste godine, u saradnji s Mateom Paskuinelijem, profesorom Filozofije medija sa Karlsrue Univerziteta, realizuje rad „Nooscope: AI as Instrument of Knowledge Extractivism“.


 

U poslednjem izdanju časopisa (O)GLED – Tehnokolonijalizam i umetnost, predstavljamo i analiziramo rad Vladana Jolera, oko koga su organizovani blokovi tema koji se kreću od iskopavanja ruda do veštačke inteligencije, od srednjovekovnih dijagrama kao koncepata uređenja sveta do savremenih formi naučnih radova, od kritike i umetničke analize tehnološkog razvoja tokom istorije do značaja vojne industrije za razvoj savremenih ekrana.
Autori tekstova:
 Bojana Matejić / Džoana Mol / Zoran Pantelić / Vladan Joler / Darija Medić /
Jan Krasni / Nikola Krstović / Uroš Krčadinac / Anica Tucakov
 
Specijalni gost: Aleksandar Zograf
Urednica: Anica Tucakov
Izdavač: Sandra Marković Milisavljević
 
Prelom i dizajn: Monika Lang
 
Lektura: Tekstogradnja
Prevodilac: Aleksandar Milajić
 
Više informacija o novom izdanju možete naći na sajtu https://ogled.org/
Objavljivanje časopisa “(O)gled” podržalo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.
 

Comments are closed.