1. PRIJAVA ISPITA za oktobarski II (vanredni) ispitni rok za sve nivoe studija počinje u ponedeljak 25.09. i trajaće do 27.09.2023. godine. Ispiti će se realizovati u periodu od 2. do 14.10.2023. godine. (raspored ispita biće istaknut na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta nakon prijave ispita studenata).
  2. PRIJAVA ISPITA će biti na šalteru Studentske službe ili slanjem na e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe (napisati predmete koje prijavljujete, broj indeksa i dokaz o uplati)  uz dokaz uplate od 2.000,00 dinara (ukupno za sve ispite) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet. 
  3. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet 
  4. Nakon 27.09.2023. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

  e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe

   

  STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.