PRIJAVA ISPITA za oktobarski II (vanredni) ispitni rok za sve nivoe studija počinje u ponedelјak 21.09. i trajaće do 24.09.2020. godine. Ispiti će se realizovati u periodu od 05 do 15.10.2020. godine

 

PRIJAVA ISPITA će biti na šalteru Studentske službe ili na e-mail:snezanam@artf.ni.ac.rs Studentske službe uz dokaz uplate od 2.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta,  u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet 

 

Studenti nakon treće prijave ispita, za sledeću prijavu istog ispita uplaćuju 1.500,00 dinara na žiro račun Fakulteta, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet 

 

Nakon 24.09.2020. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta,  u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavlјivanje ispita posle utvrđenog roka)

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.