ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za septembarski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u ponedelјak 06.07. i trajaće do 12.07.2020. godine.

Nakon 12.07.2020. godine prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz naknadu od 1.000,00 dinara,  u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavlјivanje ispita posle utvrđenog roka).

Comments are closed.