Na festivalu “InterVox 2024” (International festival of vocal music) u Osijeku, Hrvatska, koji se održao od 2. do 8. maja 2024. godine, mr Katarina Simonović Ivanković, red. prof. Fakultata umetnosti Univerziteta u Nišu, održala je masterklas studentima solo pevanja sa Akademije za umjetnost i kulturu. Organizator festivala je AUK – Odsjek za glazbenu umjetnost. Klavirski saradnik na kursu bio je Ante Blažević, umjetnički savjetnik sa Akademije za umjetnost i kulturu Osijek, Hrvatska.

Comments are closed.