Prof. mr Katarina Đorđević boravila je na Sofijskom univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“, na Pedagoško-umetničkom fakultetu, Departmanu za vizuelne umetnosti u Sofiji, Bugarskoj u okviru Erazmus + mobilnosti za nastavnike. Održala je predavanje „Interpretacija vizuelne tradicije: Susret tradicionalnih zanata i savremene umetnosti“. Studenti i nastavnici Departmana za vizuelne umetnosti su upoznati sa različitim iskustvima korišćenja arheološkog materijala i tradicionalnog nasleđa, kao i sa mogućim interpretacijama i tumačenjima u savremenom umetničkom delu, oslonjenom na iskustva postmoderne.

Prof. mr Katarina Đorđević je izložila crteže iz ciklusa „Gledam reku, a mislim na more“ u Galeriji FNOI, Departmana za vizuelne umetnosti, a izložba je otvorena 7. marta 2023. godine.

Nastavnici, saradnici i studenti su informisani o različitim mogućnostima saradnje koja se može odvijati pod pokroviteljstvom Erazmus + mobilnosti i u okviru međuinstitucionalnih razmena umetničkim, stručnih i naučnih sadržaja. Predloženi su, od strane prihvatne ustanove, zajednički umetničko-naučni projekti kojima se može konkurisati za evropske fondove u oblasti kulture i obrazovanja u narednom periodu. Definisana je saradnja koja će obuhvatiti konkretne umetničke izložbe u Sofiji i Nišu.

 Лекция и изложба на проф. Катарина Джорджевич във Факултета по науки за образованието и изкуствата / Новини и събития / Новини / Начало – Софийски университет “Св. Климент Охридски” (uni-sofia.bg)

https://www.facebook.com/laura.dimitrova/posts/pfbid02vp88XohKc3pp9R9uz6VEjJ4gSQuB5Vpz49Kt4dBdgGpMiPV8sUYHzFbqjx1NvZC8l

Comments are closed.